Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

świadczenia pracownicze

 1. Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, obejmująca wyliczanie lub weryfikację wartości rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych takich jak:
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • odprawy pośmiertne,
  • ekwiwalent za energię elektryczną,
  • deputaty
  • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • oraz inne świadczenia wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania pracowników oraz Kodeksu Pracy. Wyliczenia dokonywane są zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR 19) oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6.
 2. Wyliczanie lub weryfikacja wartości rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych zgodnie ze standardami US GAAP (FASB Accounting Standards Codification 715).
 3. Wycena wartości programów motywacyjnych przewidujących wynagrodzenie w formie akcji lub opcji na akcje, zgodnie z zasadami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 2.
 4. Na życzenie, sporządzamy dodatkową kopię raportu w języku angielskim.