Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

pozostałe usługi

  • wycena kredytów i pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia,
  • wycena papierów wartościowych metodą skorygowanej ceny nabycia,
  • wycena opcji, w tym wycena programów opcyjnych lub innych programów pracowniczych z płatnościami w formie akcji lub opcji na akcje.
  • wycena rezerw na zdarzenia losowe, z zastosowaniem metod aktuarialnych, do celów sprawozdawczości finansowej,
  • doradztwo przy budżetowaniu kampanii marketingowych, zawierających elementy gier losowych,
  • tworzenie długoterminowych planów finansowych,
  • opiniowanie innych dokumentów wymagających akceptacji aktuariusza, zgodnie z przepisami prawa lub przyjętą praktyką.
  • Na życzenie, usługi mogą być wykonywane w języku angielskim.